Ministerstvo práce a sociálních věcí na FOR JOBS


Doporučujeme navštívit společnou expozici Ministerstva práce a sociálních věcí, Evropské agentury pro BOZP, Státního řadu inspekce práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., kde budou pro návštěvníky veletrhu poskytovány komplexní poradenské služby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zástupci odborných státních i nestátních institucí budou připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nabídky odborných publikací, výukových programů, vzdělávacích aktivit a videoprogramu. Veletržní setkání bude probíhat pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci Evropské kampaně BOZP 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“.