Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - Nezávislý výrobce energie v Kladně a ve Zlíně


Společnost je 100% vlastněná švýcarským energetickým holdingem Alpiq Group. V Kladně a ve Zlíně provozují moderní kogenerační zdroje na výrobu elektřiny a tepla, které splňují ekologické normy ČR a EU. Výkon kladenské elektrárny dosahuje 524 MWe, výkon zlínského zdroje 66 MWe. Společnost se tak řadí mezi největší nezávislé výrobce energie v České republice. Díky poskytování podpůrných služeb také výrazně přispívá ke stabilitě energetické soustavy ČR. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. zaměstnává téměř 400 pracovníků.

Více informací o Alpiq Generation (CZ): www.generation.alpiq.cz