Úřad práce České republiky, který bude zastupovat Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, se představí na FOR JOBS. 


Po celé 2 dny budou její pracovníci prezentovat široký komplex služeb zaměstnanosti zaměřený jak na podmínky evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, tak i především na nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, včetně podmínek možnosti účasti v rekvalifikačních kurzech orientovaných do oblasti technických oborů. Zajištěny budou také poradenské služby Informačně poradenského střediska pro změnu a volbu povolání (IPS).

Nedílnou součástí budou rovněž informace zahraniční zaměstnanosti, poskytované EURES poradciZávěrečná zpráva 2017