Řekli o nás ...INTERLINGVA CZ


Nabídku vystavovatelů z řad průmyslových podniků v rámci 1. ročníku FOR JOBS vhodně doplnila také možnost seznámit se s mezinárodním jazykem interlingua, česky interlingva. Tento komunikační jazyk přebírá slovní zásobu ze společného slovníku živých románských jazyků a latiny a sestavila jej skupina jazykovědců na základě zkušeností s uměle vytvořenými řečmi, jako např. esperanto či occidental.


Gramatika je pravidelná a jednoduchá po vzoru angličtiny. Interlingvu se naučíte ve zlomku času, jinak potřebného ke zvládnutí národních jazyků, zvláště máte-li již znalost románských jazyků, nebo angličtiny. Naopak studiem interlingvy  rozšiřujete svoji znalost mezinárodního slovníku a napomůže vám i při studiu románských jazyků nebo angličtiny. Interlingva je srozumitelná na první pohled zhruba třetině populace Země. Sdružení INTERLINGVA CZ organizuje bezplatné kursy a další akce k podpoře tohoto jazyka. Bližší informace naleznete na www.interlingva.cz

Kontak: Bohdan Šmilauer, mobil: 736 120 563

 

Veletrh FOR JOBS byl pro nás úspěšný a děkujeme za vzornou a bezchybnou organizaci. Navázali jsme řadu kontaktů. Rádi bychom se zúčastnili i příštích ročníků.

Bohdan Šmilauer, INTERLINGVA CZ


Zpět na seznam aktualit

Závěrečná zpráva 2017