Úřad práce na FOR JOBS


Úřad práce České republiky, který bude zastupovat Krajská pobočka pro hlavní město Prahu se představí na FOR JOBS. Po celé 4 dny budou její pracovníci prezentovat široký komplex služeb zaměstnanosti zaměřený jak na podmínky evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, tak i především na nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, včetně podmínek možnosti účasti v rekvalifikačních kurzech orientovaných do oblasti technických oborů. Zajištěny budou také poradenské služby Informačně poradenského střediska pro změnu a volbu povolání (IPS).

Nedílnou součástí budou rovněž informace zahraniční zaměstnanosti, poskytované EURES poradci.


Zpět na seznam aktualit

Závěrečná zpráva 2017